A'rea 2020

Geïnspireerd door voorbeelden uit Harlem, New York en Rotterdam besloot de stad Antwerpen in het voorjaar van 2016 een onderzoek op te starten en een eigen, Antwerps model te ontwikkelen om de ongekwalificeerde uitstroom aan te pakken. 

De stad kiest ervoor om in één pilootwijk te starten met het A'REA concept. Op basis van een grondige wijkanalyse ,selecteerde het college de wijk Kiel.

A'REA 2020 wil de leefwerelden van de kinderen op het Kiel (huis, school en buurt) maximaal ondersteunen. Hiervoor wordt ook samengewerkt met het stedelijke project Wijkwerking op Maat. Binnen deze integrale werking is er ook aandacht voor welzijn, leefbaarheid en veiligheid, wijkvoorzieningen, …

Ieder kind wordt benaderd vanuit een positieve waardering (een growth mindset) over de ontwikkeling van talenten en passies. Die ingesteldheid wordt bij voorkeur aan het kind zélf meegegeven in de eerste drie levensjaren. Dit is het startpunt: vanaf hier begint het doorlopen van de pijplijn. Die pijplijn staat voor een vlot parcours: kinderen stromen op een ononderbroken manier door naar een professionele carrière met de eigen interesses, talenten en passies als basis.

Kenmerkend voor A'REA: het kind is regisseur van zijn of haar eigen traject. Aan de hand van een digitaal Talentenprofiel kan iedere begeleider en leerkracht met het kind over die talenten en passies in gesprek gaan.

Er wordt gezorgd voor kwaliteitsvolle verbindingen met en tussen het kind, de leerkracht, de school en de wijk. Die zijn gericht op positieve interactie, gestoeld op wederzijdse feedback en laten toe om meerdere rollen op te nemen en verschillende interesses, talenten en passies te exploreren. Dit zijn de cruciale hefbomen die A'REA zal inzetten om de leerwinsten van het kind te vergroten. Zo komen we tot de essentie van A’REA: het vergroten van leerwinsten zodat er een ononderbroken doorstroming kan zijn naar een professionele carrière. Deze ambitie vraagt om een positieve, veilige en stimulerende context - zowel bij het gezin als in de school en de wijk. Omdat hierbij wordt uitgegaan van een goed functionerend gezin, zet A'REA samen met betrokken partners ook in op de randvoorwaarden.

Om ieder kind te laten doorstromen naar een sterke professionele carrière - het ultieme doel van A'REA - wordt ingezet op ‘het vergroten van de leerwinst’ en op ‘een positief wijktraject’, om zo, zowel de schoolresultaten als het welbevinden, te verhogen.

Bron: https://www.onderwijsnetwerkantwerpen.be/nl/area-2020/het-concept

Ook LGU Academy werkt jaarlijks mee aan dit project en zet haar coaches in om talloze workshops te geven in verschillende scholen op het Kiel.